English | Português | Español | Hrvatski | Српски | Français | Deutsch | Italiano | Русский | Nederlands | Български | Polski | Română | Українська | Ελληνικά

         За нас | Услуги | Защо LINGUAEMUNDI? | Области на специализация | Езици | За защита на клиента | Клиенти | Работа при нас

За защита на клиента


Професионална застраховка:

LINGUAEMUNDI има застраховка професионална и гражданска отговорност, включваща обезщетения в полза на нашите клиенти. 
Това означава, че в твърде малко вероятния случай на грешка в превода по наша вина, тази застраховка ще покрие всички евентуални щети, причинени на клиента. 


Конфиденциалност:

Нашият богат опит, свързан със сътрудничеството ни със съдебната система, ни направи изключително чувствителни към въпроса за поверителността.
Ние зачитаме безусловно интелектуалната собственост на нашите клиенти. Ето защо, те могат да разчитат на абсолютна дискретност от наша страна.
Ако клиентът все пак пожелае, ние с готовност ще изготвим и подпишем споразумение за поверителност във връзка с документите, които са ни поверени. 

Contact Us Now

Name: *
Company/Personal: *
Phone: *
Email: *
Source language: *
Destination language: *

Вход

wallpaper


Contact

Telephone: (+ 351) 254 322 525
(+351) 218 122 786
Fax: (+ 351) 254 322 534
E-mail: office@linguaemundi.pt
skype: linguaemundi.rosa

Postal address:
NORTH
LINGUAEMUNDI
Av. Dr. Antão de Carvalho, n.º 9
5050-273 Peso da Régua, Portugal

NIF: 503701378

for urgent projects please call
(+351) 932 849 884 (24h/day)

Para projectos urgentes, por favor ligue (+351) 932 849 884 (24h/dia)

 


 

© linguaemundi 2008-2018