English | Português | Español | Hrvatski | Српски | Français | Deutsch | Italiano | Русский | Nederlands | Български | Polski | Română | Українська | Ελληνικά

         За нас | Услуги | Защо LINGUAEMUNDI? | Области на специализация | Езици | За защита на клиента | Клиенти | Работа при нас

Области на специализация


• Право - наказателно, гражданско, търговско и договорно, трудово, семейно, вещно, конституционно, административно, арбитраж, устен превод в съдебната зала, наследствено и имуществено право, общностно право, човешки права  

• Банки, Финанси, Икономика

• Социално осигуряване

• Информационни технологии

• Маркетинг

• Медицина, Фармация

• Туризъм

• Авиационна промишленост

• Телекомуникации

• Отдих и развлечения

• Застраховки

• Транспорт

• Литература

• И други

Contact Us Now

Name: *
Company/Personal: *
Phone: *
Email: *
Source language: *
Destination language: *

Вход

wallpaper


Contact

Telephone: (+ 351) 254 322 525
(+351) 218 122 786
Fax: (+ 351) 254 322 534
E-mail: office@linguaemundi.pt
skype: linguaemundi.rosa

Postal address:
NORTH
LINGUAEMUNDI
Av. Dr. Antão de Carvalho, n.º 9
5050-273 Peso da Régua, Portugal

NIF: 503701378

for urgent projects please call
(+351) 932 849 884 (24h/day)

Para projectos urgentes, por favor ligue (+351) 932 849 884 (24h/dia)

 


 

© linguaemundi 2008-2018